7183 Sayılı Yasa ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kuruldu

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

11.07.2019 tarihli Resmi Gazatede yayınlanan 7183 sayılı yasa ile, Turkiye’nin turizm potansiyelini artırmak ve tanıtmak amacıyla Ajans kurulmuştur. Yönetiminde kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı ajansın harcamalarını karşılamak için sektörün “Turizm Payı” adı altında bir ödeme yapması gerekecektir. Bu ödemeler 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Ajansın amacı

Kanunun 1’inci maddesine göre özetle Ajansın amacı Türkiye’nin tanıtılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amaçlı faaliyetlerin desteklenmesine kaynak yaratmak.

Ajansın yönetimi

Ajans, Turizm ve Kültür Bakanının başkanlığında kamu ve sektör temsilcilerinden seçilecek toplam 15 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. Ayrıca Ajansın icra kurulu ve danışma kurulu olacaktır.

Ajansın gelirleri

Ajansın en önemli geliri aşağıda belirtilen sektörden tahsil edilecek “Turizm Payı”ndan oluşacaktır. Ayrıca gelirleri arasında genel bütçeden aktarılacak pay, bağış ve yardımlar ve ajansın faaliyetlerinden elde edeceği gelirler de olacaktır.

Turizm payı

Ajansın en önemli geliri sektörden alınacak turizm paylarından oluşacaktır. Bu paylar aşağıdaki oranlarda ödenecektir.

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde: binde 7,5
  • Belgeli yeme-içme ve eğlence yerlerinde: binde 7,5
  • Deniz turizmi tesisleri ile belgeli deniz turizmi araçlarından: binde 7,5
  • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç): on binde 7,5 – Havayolu işletmelerinden(ticari yolcu faaliyetlerinden) : on binde 7,5
  • Havalimanı ve Terminal işletmelerinden (DHMİ hariç) : binde 2

Turizm payı bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerden elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden yukardaki oranlara göre hesaplanacaktır.

Söz konusu oranlar kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından uygun görülen tesisler için %50 indirimli uygulanacaktır (Bakanlığın tespitini beklemek gerekecek).

Bu paylar aylık olarak hesaplanacak ve takip eden ayın 24’üncü günü sonuna kadar vergi dairelerine ödenecektir. Uygulama 1 Ekim 2019’da başlayacağı için Ekim ayına ait payların 24 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekecektir.

Yapılan Turizm payı ödemeleri gelir ve kurumlar vergisi matrahından gider olarak düşülebilecektir.

Uygulama ile ilgili Bakanlık tarafından, Maliye ve Hazine bakanlığının görüşü de alınarak bir yönetmelik çıkarılacaktır.