Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 Para Politikası Raporunda Önemli Detaylar

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

UZMAN GÖRÜŞÜ YAZI DİZİSİ – ŞEVİN EKİNCİ (TÜRKONFED EKONOMİ UZMANI)*

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her yıl sonunda gelecek yılın para ve kur politikasına dair metnini kamuoyuyla websitesinde paylaşır. Bu uygulamaya uzun yıllardır devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları da ileriki dönemde için politikalarını ve takvimlerini açıklarlar. Böylece merkez bankaları, harfiyen bu metinlere o yıl uymasalar bile, bize bir öngörü vermiş olurlar.

Gelecek yıl için açıklanan para ve kur politikasında önemli detaylara rastladık. Öncelikle, 2020 yılı için yayımlanan metinin ilk maddesinde belirtilen amacı genişletilmiş, tüm makroekonomik verilerdeki gelişmeleri dikkate alan veri odaklı yaklaşımda bulunulacağına değinilmiştir. TCMB’nin yegane amacının fiyat istikrarı olduğunu bilmekle beraber önümüzdeki yıl düşük enflasyonu hedeflerken diğer makroekonomik verileri de (büyüme, üretim, cari işlemler dengesi..) gözeteceğini anlıyoruz. Bu bağlamda TCMB’nin genişlemeci yöndeki para politikasının devam etmesi olasılığını görüyor, hükümetin bir yandan teşvik paketleriyle canlandırmaya çalıştığı kredi alımlarının düşük faizlerle de desteklenmeye devam edeceğini öngörüyoruz.

Öte yandan, metindeki döviz kuru tarafında risk gelişmelerine karşı TCMB rezervlerinin etkin kullanımına devam edileceği açıklamasının çok taraftar bulmayabileceği, bazı yatırımcıları temkinli olmaya itebileceği kanısındayız. Zira TCMB rezervlerinin sağlam olması ve dalgalı kur rejiminde çok fazla başvurulmaması güven ortamını sağlarken, rezervlerin erimesi endişe yaratıcı bir faktör olarak hep yerini korumuştur.
Türkiye’nin enflasyon hedeflemesine geçtiği 2006 yılından bu yana koruduğu fiyat istikrarı amacına bağlı kalarak orta vade hedefini para politikası metninde de yüzde 5 olarak belirtmesi, bu rejimdeki kararlılığını belirtmesi açısından ve orta vadeli görünüme karşı güven yaratması açısından önemlidir.

TCMB önümüzdeki yıl her ay para politikası kurulu toplantısı gerçekleştirme kararı aldı. Daha önceki yıllarda yılda sadece sekiz toplantı yapıyordu. Proaktif olması açısından ve politika üzerinde aktif bir elin sürekli bulunması açısından 2020 yılında her ay toplantı yapılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. 2019 yılında Türkiye faiz indirim sürecine geçtiği dönemde, faiz indirim tarihlerinin Avrupa Birliği, ABD gibi gelişmiş ülkelerin de faiz indirimi yaptığı tarihlere denk gelmesinden fazlasıyla fayda gördü. Bu durum döviz kurundaki aşırı dalgalanmaları engelleyen bir faktör olarak bulundu. 2020 yılı toplantı tarihlerinde bu tesadüfi denk gelmeler fazla yaşanamayacak ancak beklentimiz zaten TCMB’nin 2020 yılı boyunca faiz indirimlerine seri bir şekilde devam edemeyebileceği yönündedir. Mevcut koşullarda politika faizi olarak belirlenen 1 haftalık repo faizinin yüzde 12 seviyesinin altında olmaması gerektiği fikrindeyiz.

*Uzman Görüşü yazı dizisi konusunda uzman kişilerin gündeme ilişkin bilgilendirme ve yorumlarını içerebilir. Bu yazı dizisi SEDEFED görüşlerini temsil etmeyebilir.