Lojistik Sektörünün Devletimizden Talepleri

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

1. Vergi ve SGK Prim Ödeme Sürelerinin Faizsiz Ertelenmesi

Sınır Kapılarının kapanması sebebiyle Sektör için mücbir sebep hali meydana gelmiş olup, Vergi Usul Kanunu uyarınca sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin;

 • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerinden tahakkuk eden vergilerin faizsiz ve cezasız ödeme sürelerinin uzatılması,
 • 01.03.2020 tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali meydana gelen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ve motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme ve taksit sürelerinin uzatılması,
 • Sektörde faaliyet gösteren vergi mükelleflerinin her türlü vergi borçlarının faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilmesi,
 • T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin SGK prim ödeme sürelerinin faizsiz olarak 30 Haziran’a kadar uzatılması,

önem arz etmektedir.

2. Mevcut Banka Kredi Geri Ödemelerinin 1 Yıl Ertelenmesi

Sınırlarımızda meydana gelen salgından dolayı etkilenen Sektörümüzün kullandıkları kredilerin 1 yıla kadar ertelenmesi ya da 5 yıla kadar uygun şartlar ve oranlarda taksitlendirilmesi önem arz etmektedir.

3. Uygun Koşullarda Kamu Bankalarından Yeni Kredi İmkanlarının Sağlanması

Gelir akışlarında dolayısıyla ödemelerinde aksama yaşayan Uluslararası Lojistik Firmalarının uygun faiz oranları ile 1 yıl ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli vb.  farklı yapılandırma alternatifleriyle kredi imkanlarının sağlanması, sektörde faaliyet gösteren mükellefler için önem arz etmektedir. 

4. Sektördeki Mükelleflerin Faaliyetlerini Devam Ettirmesi İçin En Temel İktisadi Kıymet Olan Çekici ve Treyler Alımlarında Vergi Yükünün Kaldırılması

Uluslararası taşımacılık sektörünün, temel makine ve teçhizatının “Çekici ve treyler” olması sebebiyle söz konusu teçhizat alımlarının desteklenmesinin önemi arz etmektedir. Bu makine teçhizatlar sektörde faaliyet göstermek için temel iktisadi kıymetler olması sebebiyle uygulanan ÖTV’nin kaldırılması ve KDV istisnası yönündeki talebimizin uygun bulunması, sektörün uluslararası rekabetine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

5. Trafik Cezaları, Köprü ve Otoyol Geçiş Cezaları Ödemelerinin Faizsiz Taksitlendirme Yapılması

Sektörün önemli gider kalemleri arasında yer alan trafik cezaları, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin cezalara ait anapara ödemelerine; faizsiz gecikme zamsız seçenekler sağlanması önem arz etmektedir.

6. Eximbank Kredilerinden Yararlanma İmkanının Artırılması

İhracatçıların, Eximbank’tan kullandığı ihracat kredilerinde son dönemde daralmalar yaşanmaktadır. İhracatçılar için kullandırılan Eximbank kredilerinde kolaylaştırıcı önlemler alınması önem arz etmektedir. KDV Kanunun uyarınca uluslararası taşımacılık; Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren, Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren, taşıma işleri olarak belirtilmiştir. Eximbank’ın güncel uygulamalarında; uluslararası taşımacılığa (örneğin ülkemizden ihraç edilen malların taşınmasına) konu faturalar Türkiye’deki ihracatçı firma adına düzenlenirse, ihraç malı taşınmasına konu söz konusu uluslararası taşımacılık faaliyeti döviz kazandırıcı faaliyet olarak görülmemektedir. Buna bağlı olarak Eximbank sektördeki firmalarımıza kredi imkanı sağlayamamaktadır. Bu durum ise zaten mevcut koşullar altında likitide sıkıntısı yaşayan sektörümüzü olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, uluslararası taşımacılık yapan sektördeki firmaların, söz konusu faaliyetlerinin Eximbank tarafından döviz kazandırıcı faaliyet olarak değerlendirilip, Eximbank kredilerinden yararlandırılması sektörümüzdeki firmaların faaliyetlerinin devamı için arz etmektedir.

Ayrıca Türk Lirası kredi imkanlarının sektöre verilmesi önemli katkılar sağlayacaktır.

7. Bekleyen KDV İade Alacak Taleplerinin Hızlandırılması

Sektördeki mükelleflerin mevcut KDV iade taleplerinde, Vergi Daireleri arasındaki uygulama farklılıkları, memur izin ve atamaları vb. sebeplerden dolayı gecikmeler yaşanmaktadır. Sektördeki mükelleflerin mevcut koşullar nedeniyle yaşamış olduğu likitide sorunu, hali hazırda bekleyen KDV iade alacaklarının yasal düzenlemeler çerçevesinde bir an önce sonlandırılmasıyla, yaşanan likitide sorunu bir nebze olsun çözülmüş olacaktır.

8. Hizmet İhracat Sektörüne İlave Teşvik Sağlanması

Hizmet ihracatında, döviz kazandırıcı sektörler sıralamasında 15 Milyar Dolar’ı aşan getirisi ile “Turizm Sektöründen” sonra ikinci sırada gelen “Lojistik Sektörü”, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında sağlanan ve EK’te yer alan tablodan da görüleceği üzere en az yararlanan sektörlerden biridir. 2017 yılında anılan Karar kapsamında sağlanan desteklere dair toplam 2056 adet başvurunun sadece 12’sinin lojistik sektöründen yapılmış olması da bunun kanıtı niteliğindedir.

Hizmet ihracatı kapsamında ülkemize döviz kazandıran ve bu yönüyle bir farkı barındırmayan Lojistik sektörünün, Sağlık Turizmi, Film, Bilişim ve Eğitim Sektörleri için verilen;

 • Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma
 • Belgelendirme
 • Danışmanlık
 • Acenta Komisyon
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımı Danışmanlığı
 • Reklam, Tanıtım, Pazarlama
 • Yurt Dışı Birim-Şube-Depo / Kira Desteği / Dekorasyon-Kurulum
 • İstihdam
 • Reklam (Film)
 • Pazara Giriş

desteklerinden faydalandırılması önem arz etmektedir.

Bizatihi kendisi, döviz getirici bir sektör olması yanında lojistik sektörünün başarısı, mamul ihracatımızın uluslararası rekabetine de büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Buna ilaveten, mal ihracatına sağlanan teşvikler ve destekler ile aynı seviyedeki desteklerin hizmet ihracatçılarına da sağlanması önem arz etmektedir. Söz konusu teşvikler, lojistik sektöründe istihdam edilen personelin ücretlerinin belli bir kısmının vergiden istisna edilmesi, ödenmesi gereken sosyal güvenlik primlerinin belli bir kısmının Hazine tarafından karşılanması, yapılacak yeni yatırımlar nedeniyle kredi kolaylığı sağlanması vb. şeklinde olabileceği mütalaa edilmektedir.

9. Ro-Ro Kullanmak Zorunda Kalan Araçlara Teşvik Verilmesi

Sadece Avrupa ülkelerinin kota kısıtlamaları sebebiyle, taşımacılarımız transit geçilen güzergâh üzerindeki ülkelerdeki engelleri aşmak ve ihracatımızı taşıyabilmek için Ro-Ro ve Ro-La taşıma modlarını kullanmak zorunda kalmaktadır.

Özellikle, Avusturya’daki mod dayatmasının Ro-La’da yaklaşık 400 Euro, Ro-Ro’da ise yaklaşık 650 Euro’luk ilave maliyete sebebiyet vermesi Türk ihracat yüklerini pahalılaştırmakta ve ülkemiz ekonomisine açıkça zarar vermektedir. Ayrıca Hazar’daki Ro-Ro ücretlerinin yüksek olması nedeniyle ülkemiz ihracatı pahalı hale gelmektedir.

Bu çerçevede, kota kısıtlamaları ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle mağduriyet içinde olan ve Ro-Ro taşıma modunu kullanmak zorunda kalan taşımacılarımıza/firmalarımıza devletimizce verilebilecek teşvikler sektörümüz için önem arz etmektedir.

10. Habur ve Haydarpaşa Sınır Kapılarından Vergisiz Akaryakıt Satışının Sağlanması

28.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sayısı arttırılan vergisiz akaryakıt satışı yapılan sınır kapıları arasında Habur ve Haydarpaşa Sınır Kapıları yer almamaktadır.

Söz konusu kapılardan Habur Sınır Kapısı, yıllık ortalama 450.000’in üzerindeki çıkış sayısı ile ülkemizin en önemli sınır kapılarından biri konumundadır.

Habur Sınır Kapısında vergisiz akaryakıt satışı olmaması sebebiyle Irak’a taşıma yapan araçlarımızın tamamı akaryakıtlarını Irak’tan daha ucuz fiyata satın almakta ancak Euro motor normu yüksek araçlara zarar veren kalitesiz bir yakıtı alarak taşımalarını devam ettirmek zorunda kalmaktadırlar.

Bu durum, bölgeye taşıma yapan bahse konu araçlarda teknik sorunlara ve buna bağlı yüksek servis maliyetlerine neden olmaktadır.

Irak’a taşıma yapan firmalarımızdan alınan değerlendirmelerde, Habur sınır kapısında vergisiz akaryakıt satışının başlaması halinde taşımacıların akaryakıt alımlarını Habur sınır kapısında yapmayı tercih edecekleri belirtilmektedir. Bu vesileyle Irak’ta akaryakıt alımı için ödenen milli servetimiz ülkemizin kazanımı haline gelecektir.

Haydarpaşa sınır kapısı ise özellikle Ukrayna ve Rusya’ya ulaşım için yoğun kullanılan limanlardan biri olup, yılda yaklaşık 20.000 civarında taşıma gerçekleştirilmektedir.

Ukrayna’da akaryakıt fiyatları, Türkiye’deki ÖTV’siz akaryakıt satış fiyatıyla neredeyse aynıdır. Türk ve yabancı taşımacılar yakıtlarını Türkiye’den almayı tercih etmek istemekte, fakat limanda ÖTV’siz akaryakıt satışı yapılmaması sebebiyle ihtiyaç duydukları akaryakıtı Ukrayna’dan almak zorunda kalmaktadırlar.

Bu çerçevede, ÖTV’siz akaryakıt satışı yapılan sınır kapıları arasında Habur ve Haydarpaşa sınır kapılarının eklenmesi ülkemiz ekonomisine ve taşımacılarımızın operasyonlarına olumlu etki gerçekleştirecektir.