COVID-19 Pençesinde Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılık Sektörü

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği, kısa adıyla ARED, sektörde faaliyet gösteren imalatçı, uygulamacı, hammadde ve makine tedarikçisi işletmeleri bir çatı altında toplamak, sektörün sorunlarını tespit ederek ilgili makamlara arz etmek, eğitimler, çalıştaylar ve fuarlar aracılığıyla sektörü geliştirmek amacıyla 2000 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Hali hazırda Türkiye’nin dört bir yanında 29 il temsilcisi ile KKTC temsilcisi bulunan Derneğimiz, kar amacı gütmeksizin faaliyetlerini sürdürmektedir. ARED, 2015 yılından bu yana üyeleriniz arasında yer alan SEDEFED’in üyesidir.

Açıkhava ve endüstriyel reklamcılık; billboard hizmetleri, kurumsal kimlik uygulamaları, perakende satış noktası uygulamaları, baskı hizmetleri, şehir mobilyaları, dijital tabela ve uygulamalar, teşhir ve tanıtım uygulamaları, uyarı levhaları ve yönlendirme sistemleri, sektöre özgü makine ve malzeme üretim ve tedariki, montaj, bakım ve onarım konuları gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında yayımlanan Sektör Raporu’nda Türkiye’de yaklaşık 10.000 reklamcılık işletmesi bulunup sektörümüz yıllık 9 milyar dolarlık iş hacmi, bunun %33’üne yaklaşan bir ihracat büyüklüğü ve 125 bin kişilik bir istihdam kapasitesine sahiptir.

Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını halk sağlığının yanı sıra diğer birçok sektör gibi endüstriyel reklamcılığı da olumsuz etkilemektedir. Salgının yayılmasına önlem olarak düşünülen uzaktan çalışma yöntemi üretim ve mekanlara uygulama yapan sektörümüz için mümkün değildir. Öte yandan birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak sonlandırması ve etkinliklerin iptali, siparişlerin kesilmesi ve devam eden projelerin askıya alınmasına neden olmuştur. Sektörümüzdeki birçok işletme küçük ölçekli olup bu koşullar altında mevcudiyetleri tehlikeye girmektedir.

Bununla birlikte yoğun şekilde hizmet verdiğimiz birçok sektör mücbir sebep kapsamında kabul edilmişken sektörümüz kapsam dışında kalmıştır. Mevcut ekonomik ortamda tüm paydaşlarımızın yanında olma bilinciyle çözüm önerilerimiz şöyle sıralanmaktadır:

1- İşyerlerimizin su, elektrik, doğalgaz gibi giderlerine ait ödemelerinin süreç bitene kadar ertelenmesi,
2- Vergiler ve SGK primleri gibi kamuya yapılan ödemelerde indirime gidilmesi ve süreç bitene kadar ertelenmesi,
3- Zorunlu izin dönemlerinde SGK ödemelerinin alınmaması,
4- İşletmenin maddi olarak sıkıntıya girmesi sonucu faaliyetlerine ara vermek zorunda kalması halinde geri ödemesiz maddi destek sağlanması,
5- Kısa çalışma ödeneğine ilişkin gün ve prim şartlarının bir defaya mahsus olmak üzere tamamen kaldırılması,
6- Küçük ve orta ölçekli firmaların kredi ödemelerinin temerrüde düşmeden yapılandırılması, KGF ve KOSGEB kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması.

Türkiye’de endüstriyel reklam sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcisi olarak salgınla ilgili gelişmeleri yakınen takip ettiğimizin, üyelerimizle birlikte sektörümüzün iş yapış koşullarını iyileştirmeye ve refahlarını gözetmeye yönelik hassasiyetimizin devam edeceğinin, ülkemizdeki olumsuz koşulları iyileştirme yönünde yoğun çaba ve gayret göstereceğimizin bilinmesini isteriz.

Yukarıdaki önerilerimizin, içinde bulunulan bu zor dönemde hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacak çözümler sunabileceği kanaatini taşıyarak Endüstriyel Reklamcılık sektörünün de mücbir sebep hali kapsamına alınmasının ve uygun görülecek diğer önlemlerin ticari ve ekonomik hayatın entegrasyonu için gerekliliğini bilgilerinize arz ederiz.