Bazı Tıbbi Cihazların İhracatındaki Ön İzin Uygulaması Kaldırıldı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

02/05/2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) ile 26 Mart 2020 tarihinde 96/31 sayılı Tebliğ’e eklenen geçiş hükmü kaldırılmış olup, aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-40 ıncı sıralar kaldırılmıştır.

İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinden kaldırılan ürünler aşağıdaki gibidir.