Plastik, Elektrikli ve Elektronik Ürünler Başta Olmak Üzere Muhtelif Cinste Eşyaya İGV Getirildi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

18 Nisan 2020 tarihli 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2424 sayılı karar eki İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan ve karara ekli tablolarda GTİP’leri belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi (İGV) alınması kararlaştırılmıştır.

Karar kapsamı tahsil edilecek İGV oranları, Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda gösterilmiştir.

Ek-1’de yer alan tablo 1.10.2020’tarihinden itibaren, Ek-2’de yer alan tablo ise 18.04.2020 tarihinden itibaren 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak İGV oranlarını göstermektedir.

Karar kapsamında yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden İGV alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde İGV alınmaz.

• Ancak aşağıda belirtilen durum ve hallerde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

• Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında,

• Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek AB ülkelerine ihraç edilmesi halinde,

• Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması halinde.

İlgili ürünlerin yer aldığı listeler için tıklayınız…

Bu karar yayımı tarihinde (18.04.2020) yürürlüğe girmiştir.