7256 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

 “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere ait SGK borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 1 ay daha uzatılmıştır.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış,

Uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin olarak da 17/11/2020 tarihli ve 2020/45 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmış olup;

31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere ait:

 • Sigorta primi,
 • Bağkur primi,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Emekli keseneği ve kurum karşılığı,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • İsteğe bağlı sigorta primi,
 • Topluluk sigortası primi,
 • Asgari işçilikten kaynaklanan fark/eksik prim,
 • İdari para cezası,
 • SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
 • Rücu borçları,
 • Yanlış ve yersiz ödenmiş olan gelir ve aylıklar,

Yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır.

30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay daha uzatılmıştır.

7256 sayılı Kanunda yer alan SGK borçları ile ilgili düzenlemelere göre:

 • 31.12.2020 tarihi dahil sona erecek olan başvuru süresi, uzatılan 31.01.2021 gününün de resmi tatil olan Pazar gününe rastlaması nedeniyle 01.02.2021 Pazartesi gününe,
 • 28.02.2020 resmi tatil olan Pazar gününe rastladığı için 01.03.2021 Pazartesi günü olan ilk taksit ödeme süresi, 31.03.2021 Çarşamba gününe,

Uzatılmıştır.

Diğer yandan, 22.12.2020 tarihli ve 2020/52 sayılı SGK Genelgesi uyarınca; 5.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında işveren tebliğ edilen ve işverenlerce / ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecek idari para cezaları için belirlenen bu süreler de 14.01.2021-01.02.2021 olarak uygulanacaktır.