Online olarak görüntülemek için tıklayınız.

2021 Yılı Asgari Ücreti ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar Belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28.12.2020 tarihli kararıyla, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde;

  • Yeni asgari ücretin brüt tutarı aylık 3.577,50 TL
  • Asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL
  • Sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık 26.831,40 TL
  • Bekâr bir ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı 268,31 TL

olmuştur.

Devam
2021 Yılı Gelir Vergisi Rakamları Belirlendi

Gelir vergisi uygulamasında dikkate alınacak maktu had ve tutarlar 29 Aralık 2020 tarihli (mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan 313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Devam
7256 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

 “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere ait SGK borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 1 ay daha uzatılmıştır.

Devam
Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren:

1-) 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine başvuru süresi, 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 31.01.2021 olarak uygulanacaktır.

Devam

Abonelikten çıkmak için, buraya tıklayınız.

Facebook Twitter LinkedIn Youtube Instagram