Online olarak görüntülemek için tıklayınız.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmî Gazetede Yayımlandı

9 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’la;

  • Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına,
  • İhtilaflı alacakların tasfiyesine,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin sonunda yapılacak tarhiyatlara,
  • Matrah artırımına,
  • Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine,
  • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Devam

Abonelikten çıkmak için, buraya tıklayınız.

Facebook Twitter LinkedIn Youtube Instagram