İş Etiği Ortak Beyanı İmzalandı

  • 13 Ocak 2016 Çarşamba

TÜRKONFED ve SEDEFED üyesi Etik ve İtibar Derneği (TEİD) girişimi olan İş Etiği Ortak Beyanı, TEİD'in 120 kurumsal üyesinin katılımıyla imzalandı.

İş Etiği Ortak Beyanı, 2010 yılından bu yana evrensel iş etiği ilkelerinin anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi için bir referans merkezi olmak misyonuyla faaliyet gösteren Etik ve İtibar Derneği TEİD’in 120 üyesinin katılımıyla, 13 Ocak 2016 tarihinde imzalandı.

TEİD yeni üyelerinin katılımı ile, 2015 yılı itibari ile kurumsal üyelerini %28 oranında arttırdı. Türkiye GSMH’nın %15’ini oluşturan ve 200.000 üzerinde çalışana istihdam sağlayan 120 kurumsal üyenin sektörel dağılımı ağırlıklı olarak sanayi kuruluşları ile danışmanlık ve denetim firmalarından oluşmakta.