İnşaat Malzemeleri Sanayi Şubat Ayı Endeksi Değerlendirmesi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:
  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde on bir aydır süren gerileme Şubat ayında önemli ölçüde yavaşlamıştır. Endeks bir önceki aya göre 1,28 puan düşmüş ve 76,51 puan seviyesine inmiştir. Böylece geçen yılın Nisan ayından bu yana en yavaş  gerileme yaşanmıştır.
  • Faaliyetlerdeki gerileme Şubat ayında oldukça yavaşlamıştır. İç satışlar, üretim ve cirolardaki kayıplar durağanlaşmaya başlamıştır. İhracatta ise yeniden sınırlı bir artış yaşanırken, ihracat fiyatlarındaki  gerileme de çok sınırlı gerçekleşmiştir.     
  • Güven Endeksi’nde gerileme Şubat ayında yavaşlayarak sürmüştür. İnşaat malzemeleri sanayisinde güven kaybı faaliyetlerdeki kayıpların durağanlaşması ile hız kesmiştir.
  • Beklentilerde de gerileme oldukça yavaşlamıştır. Yedi ay sonra ilk kez üretimde artış beklentisi ortaya çıkmıştır.
  • Bileşik Endeks ile alt endekslerdeki gerilemenin sonuna yaklaşıldığı görülmektedir. Bahar aylarında mevsimsellik etkisi ile birlikte başlayacak göreceli canlanma ile gerilemenin sona ermesi muhtemeldir. Ancak kalıcı iyileşme ve son bir yılda gerçekleşen yüksek kayıpların telafi edilmesi için inşaat sektöründe  yapısal iyileşmelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynak: İMSAD