Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

Gelir İdaresi Başkalığı tarafından, elektronik ortamda verilmesi planlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin, şirketlerin halihazırda kullanılmakta olduğu e-Beyanname şifresine ilave olarak alınacak ayrı bir şifre ile gönderilmesine olanak sağlayan sirküler taslağı hazırlanmıştır

Eski taslakta, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda vermekle yükümlü mükelleflerin tek bir şifre kullanarak gerekli beyanları yapacak olmaları, şirket içi ücret ve özlük hakları gizliliğinin ihlal edilecek olmasından ötürü mükellefler açısından uygulama güçlüğüne sebep olmuştu.  30.05.2019 tarihinde yayımlanmış olan taslak sürküler ile uygulama güçlüğü yaratan bu durumun giderilmesine ilişkin yöntem değişikliğine gidilmiş olup, konuya ilişkin taslak tebliğde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

“ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde mezkûr Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceği, elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunan mükelleflerin ise mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini gönderebilecekleri belirtilmiştir.

Buna göre, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler elektronik ortamda beyanname göndermek için vergi dairesinden aldıkları kullanıcı kodu, parola ve şifre ile diğer beyannamelerin yanı sıra Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de gönderebilmektedirler.”

Yukarıda yer alan açıklamalar kapsamında, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”sini elektronik ortamda gönderecek olan mükelleflerin kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek olması, kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğini sağlayacaktır.

Söz konusu taslak sirkülere aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz

Link için tıklayınız…