ÖTV İndirimleri

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7103 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, hurdaya ayrılan veya ihraç edilen araç karşılığı iktisap edilecek sıfır araçlarda ÖTV indirimi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği gibi 7103 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesiyle, 16 ve daha büyük yaştaki binek otomobili, panelvan, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve TIR çekicisinin ihraç edilmek veya hurdaya çıkarılmak suretiyle trafikten kayıt ve tescilinin silinmesi üzerine 31/12/2019 tarihine kadar aynı cins sıfır araç satın alınması halinde, hesaplanacak ÖTV’den, 10.000 lirayı aşmamak üzere araç cinsleri itibariyle Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarlarda indirim yapılması öngörülmüştü.

7176 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile 7103 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 10.000 liralık limit 15.000 liraya çıkarılmıştı.

Bu hüküm uyarınca 15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hurdaya ayrılan veya ihraç edilen araç karşılığı iktisap edilecek sıfır araçlarda ÖTV indirimi tutarları:

  1. 87.03 G.T.İ.P. numaralı binek otomobili ve arazi taşıtları:

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 15.000 TL

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için 12.000 TL

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 0 TL

  • Minibüs, midibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve TIR çekicileri için     15.000 TL

olarak belirlenmiştir.

1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ÖTV indirimi tutarları, Kararın yayımlandığı 15 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.