Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulamasına Erteleme

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğde yapılan düzenlemeyle, bazı iller dışında, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başlaması öngörülen, “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi uygulamasının başlama tarihi, 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.

18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygulaması başlatılmıştır. Tebliğde yapılan düzenlemeyle;

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermeleri hükme bağlanmıştır. Tebliğde uygulamanın;

– Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1 Haziran 2017,

– Diğer mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018,

tarihinden itibaren uygulanması öngörülmüştür.

Daha sonra; – 21.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 seri no.lu Tebliğ ile 1 seri no.lu Tebliğde değişiklik yapılarak, muhtasar beyanname ve hizmet belgesinin birleştirilmesi uygulamasının; Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018, diğer mükellefler ise 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş, – 29.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 sıra no.lu Tebliğ ile 1 Temmuz 2018 tarihi 1 Ekim 2018 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu defa 29.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6 sıra no.lu Tebliğ ile 1 Ekim 2018 tarihi 1 Ocak 2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu çerçevede muhtasar beyanname ve hizmet belgesinin birleştirilmesi uygulamasında takvim şu şekilde olmuştur: – Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde başlamıştır. – Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde indeki mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. – Diğer illerde uygulama 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacaktır.