İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi Aralık Ayı Sonuçları Açıklandı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

İnşaat Malzemeleri Sanayi Aralık Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 2019 yılını Aralık ayındaki gerileme ile kapatmıştır. Böylece Ağustos ayından sonra endekste yaşanan üç aylık artış yılın son ayında kesintiye uğramıştır. 
  • Aralık ayında faaliyetlerde gerileme yaşanmıştır. Buna rağmen güven ve beklentilerde artış aralık ayında da sürmüştür.            
  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Aralık ayında 0,40 puan düşmüştür. Bileşik  Endeks dip seviyelerdeki toparlanmasına mevsimsellik ile birlikte ara vermiştir.                                  
  • Faaliyetler aralık ayında önemli ölçüde gerilemiştir. Faaliyetlerdeki düşüşlerde daha çok mevsimsellik etkili olmuştur. İç satışlar, üretim ve cirolarda gerileme yaşanmıştır. İhracat da ilk kez aralık ayında gerilemiştir.     
  • Güven Endeksi’nde yine sınırlı bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki düşüşe rağmen güven artışı gerçekleşmiştir. Ancak güvendeki iyileşme kırılgan kalmaya devam etmektedir.   
  • Beklentilerde de sınırlı bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki düşüşe rağmen beklentilerdeki artış olumludur. Özellikle ihracat siparişlerinde artış beklentileri desteklemiştir.          
  • İnşaat malzemeleri sanayisi Ağustos 2018-Ağustos 2019 döneminde  karşılaştığı keskin düşüşlerin ardından 2019 Eylül ayından itibaren toparlanma eğilimi içine girmiştir. Aralık ayında toparlanmaya mevsimsellik nedeniyle ara verilmiştir. Bileşik Endeks’te yaşanan bu araya rağmen güven ve beklentilerdeki iyileşmenin sürmüş olması 2020 yılı için ümit vermiştir.