Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan ve Hidrojen Peroksit; İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinden Çıkarılmıştır

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

02/05/2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) ile, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’nden 18 Mart 2020 tarihinde eklenen ürünlerden 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinden çıkarılan ürünler aşağıdaki gibidir.

35– Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36– Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37– Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38– Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)