Cep Telefonu İthalatında Gözetim Uygulaması

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

8 Mayıs 2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile aşağıdaki eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına karar verilmiştir.

Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Bunun yanında gözetim belgesinin başvurusu, incelenmesi, yaptırımı ve kullanımına ait bilgiler de ilgili tebliğ kapsamında açıklanmıştır.

Bu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.