İşyeri Kiralamalarında KDV ve Bazı Kiralamalarda Stopaj Oranı İndirimi Uzatıldı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,

● 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar ile iş yeri kiralama hizmetlerine ilişkin uygulanan %8 KDV oranına ilişkin indirim süresi 31.05.2021 tarihine uzatılmış ve

● 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kira ödemelerinde uygulanan % 10 stopaj oranına ilişkin indirim süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

1- İş Yeri Kiralama Hizmetlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3318)

23.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6 ıncı maddesinde yer alan “31/12/2020” ibareleri “31/5/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan değişiklik ile, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işyeri kiralama hizmetlerinde katma değer vergisi oranının %18’den %8’e düşürülmesine ilişkin uygulama 31.12.2020 tarihinden 31.05.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. Karar 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

2- Bazı Kira Ödemelerinde Stopaj Oranının %10’a İndirilmesinin 31.05.2021 Tarihine Kadar Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3319)

23.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;

1) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında;

Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerine (GVK madde 70), Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine, Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine,

2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında;

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine, uygulanan (31/12/2020 tarihine kadar) %10 indirimli stopaj oranının 1/1/2021’den itibaren geçerli olmak üzere %20 olacak şekilde değiştirilmiştir.

Öte yandan anılan Karar ile, 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı BKK’nın eki Karara eklenen Geçici 2inci madde ve 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı BKK’nın eki Karara eklenen Geçici 2 inci madde uyarınca, yukarıda yer alan kira ödemeleri için 1/1/2020 – 31/5/2021 (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde stopaj oranının %10 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Anılan Karar uyarınca uygulanacak %10 stopaj oranının 1/1/2020 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.