Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren:

1-) 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine başvuru süresi, 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 31.01.2021 olarak uygulanacaktır.

01.12.2020 tarihinden sonra başlayan kısa çalışmalar için kısa çalışma ödeneği başvuru süresi ise önceden belirtildiği üzere 31.12.2020 tarihinde son bulacaktır.

2-) 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.