B4G Lansman Toplantısı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

SEDEFED Başkanı Ali Avcı, 11. Boğaziçi Zirvesi kapsamında 9 Mart 2021 tarihinde Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından gerçekleştirilen ” Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sektörel Data Arasındaki İlişki ” oturumunda açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

11. Boğaziçi Zirvesi kapsamında yapılan SKAS raporu lansmanında konuşan Başkan Ali Avcı, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da hayatımıza dokunan bir mesele olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda sektörlerin sürdürülebilirliklerinin ve rekabet güçlerinin artırılması bakımından da büyük önem arz ettiğini vurgulayan Avcı, tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ne kadar hayati olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Avcı, kara ve hava yolu taşımacılığının sınır uygulamaları nedeniyle karşılaştığı çeşitli zorluklara, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan ciddi daralmalara dikkat çekti. Öte yandan makine ve otomotiv sektörlerinde dijitalleşmeyi tamamlayan ve operasyonlarını uzaktan yürütebilecek kabiliyeti olan şirketlerin ise pandemi sürecini daha kolay atlatabildiğine de değindi.

Sürdürülebilirliğin rekabetçilik ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Avcı, SEDEFED’in öncelikli gündem maddesi olduğunu da sözlerine ekledi. SEDEFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rekabet Kongresi serisinin on ikinci toplantısını da “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları”  ana temasıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Avcı, küresel rekabetçilik ve kalkınma konularında üst basamaklara çıkmanın reçetesinin sürdürülebilir ekonomi politikaları ile verimlilik sorununun çözülmesinden geçtiğini vurguladı. Aynı zamanda ülke olarak üretim, tedarik, ticaret ve iş gücü potansiyelinin çok yüksek olduğunu fakat verimlilik sorunu nedeniyle bu potansiyeli ortaya çıkaramadığına dikkat çekti. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bu doğrultuda bizler için çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Başkan Avcı, ülkemizi bir üretim merkezi haline getirmek için iş dünyasına, sektörlere önemli görevler düşmekte olduğunu ve bunun da sürdürülebilirlik eksenindeki küresel dönüşümün bir parçası olmaktan geçtiğini ifade etti.

Başkan Avcı, sürdürülebilirlik konusunun iklim değişikliğiyle mücadele ve Avrupa’daki Yeşil Mutabakat gündemiyle birlikte hayatımızdaki yerini sağlamlaştırdığını da sözlerine ekledi. Ayrıca bu gündemi içselleştiren sektörlerin ilerleyen dönemlerde pek çok alanda kazanım sağlayacağını da vurgulayan Avcı, iş planlarını ve yatırım yol haritalarını bu doğrultuda yapmanın sürdürülebilirlik temelinde çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan doğal afet dayanıklılığı bilinci, istihdam da cinsiyet eşitliği, insani gelişim, iş yaşamında insan hakları gibi konuların sürdürülebilirliğin ayrılmaz bileşenleri olduğunun ve AR-GE ve akılcı altyapı yatırımlarına kaynak ayrılmasının döngüsel ekonomiye geçiş sağlanmasında önemli olduğunun altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.