PROJELER

Bu başlık altında SEDEFED’in yürütücü, ortağı veya çeşitli kapasitede destekçisi olduğu projeler yer almaktadır. SEDEFED misyon ve vizyonu gereği sektörlerin ve ülkenin rekabet gücünün artırılması için dijitalleşmeden, ekonomik rekabetçilğin artırılmasına, sektörel gelişimden sürdürülebilirliğe birçok temada, işletme, kadın ve gençleri hedefine alarak projeler gerçekleştirmektedir.

Dijital Anadolu

Milli geliri 800 milyar doları aşan Türkiye’de, bu ekonomik faaliyetin büyük bir kısmını 3 milyona yakın girişim üstleniyor. Bu girişimlerin neredeyse tamamına yakını (%99,8) ise, küçük ve orta boy işletme olarak tanımlanan KOBİ’ler ile esnaf ve sanaktârlardan oluşuyor.

Dijitalleşen dünyada KOBİ’lerin işlerini geleceğe taşıyabilmeleri ise dönüşüme ayak uydurmaktan geçiyor. İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve pazar paylarının artırılabilmesi anlamında bir tercihten çok zorunluluk halini alan teknolojik dönüşüm, Türkiye’nin de gelişmiş ülkeler seviyesine gelme hedefine hizmet ediyor.

Dijital Anadolu, sektörün önde gelen isimleri ile başta Antalya olmak üzere Anadolu’nun katma değer potansiyeli taşıyan diğer illerindeki KOBİ’leri buluşturma amacı taşıyor. Dijital Anadolu, teknolojik dönüşüm vizyonunun geliştirilmesi ve böylece işletmelerin pazarda güç kazanması için şehrinize geliyor.

Dijital Anadolu Raporu 1: https://www.turkonfed.org/tr/detail/2358/dijital-anadolu-1-donusum-icin-yeni-dunya-kurallari-ve-cozumler

Dijital Anadolu Raporu 2: https://www.turkonfed.org/tr/detay/1887/dijital-anadolu-2-raporu-aciklandi-endustri-4-0a-en-yakin-sektor-otomotiv

Rekabet Kongresi

24 Kasım 2020 / İstanbul – İş dünyası, kamu, aka-demi ve STK’ların daha rekabetçi olmaları hede-fiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’nci kez düzenlenen Rekabet Kongresi başladı. Türk Girişim ve İş Dünyası Kon-federasyonu’nun (TÜRKONFED) desteğiyle çev-rim içi ortamda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan kongrenin bu yılki ana teması “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları” oldu.

12. Rekabet Kongresi Sonuç Raporu: http://sedefed.org/wp-content/uploads/2021/01/sedefed-12rekabet-kongresi-web.pdf

KOBİ’ler İçin Gümrük Birliği

Proje’nin ilk bölümünde güncel GB’de çözüme kavuşturulması gereken tartışmalı konular ele alınmaktadır. Mevcut GB ile güncelleştirilmiş GB’nin ekonomik etkileri de konuyla ilgili daha önceki çalışmalar ışığında yine bu bölümde ele alınmaktadır. İkinci bölümde, geçmiş verilere ve analitik araştırmalara dayalı olarak Türkiye’de şirket ve verimlilik yapısının genel hatları ele alınmaktadır, zira bu şirket ve verimlilik yapısı GB’nin güncelleştirilmesinde KOBİ perspektifinin desteklenmesi ve STA’lar açısından önemlidir. Üçüncü bölümde tartışmalı konulara KOBİ perspektifinden bakış getirilerek nitel araştırma sonuçlarına göre KOBİ’lerin sunduğu çözüm önerileri işlenmektedir. Son bölümde ise önceki bölümlerde ele alınan analizler ve araştırma sonuçları ışığında siyasa önerileri listelenmektedir. SEDEFED bu projede sektörlerin görüşlerini beyan etmekte ve temsilci görüşleriyle katkı vermiştir.

KOBİ’ler için Gümrük Birliği Proje Raporu: https://www.turkonfed.org/tr/detail/2196/gumruk-birligi-cercevesinde-turkiye-ve-ab-ulkelerindeki-kobilerin-rekabetciligi

WORTH Gençlik Projesi

İstihdam edilebilirlik becerileri yeni iş dünyasının anahtar becerileridir. Bir işi almak, devam ettirmek ve o işte başarılı olmak için elzem olan becerilerdendir. Bu yeterliliklerin iş piyasasına giriş için büyük etkisi var. Bu beceriler aynı zamanda transfer edilebilir beceriler olarak tanımlanıyor çünkü değişik işler ve farklı istihdam sektörlerine transfer edilebilirler. Mesleki becerilere sahip olmanın önemi inkâr edilemez bir gerçek fakat yeterli değil. İş hayatında kalıcılığı garantilemek için en gerekli olan şey uzun süreli istihdam edilebilirlik becerileri. Bu beceriler işi muhafaza etme süresini uzatıyor ve işten erken ayrılma süresini azaltıyor. Çünkü işverenler teknik beceri ve tecrübenin ötesinde beceriler arıyorlar. Personelin teknik donanımı istihdam edilebilirlik becerileri olmadan çok fazla önem arz etmiyor. Çünkü bu yeterliliklere sahip olmayan çalışanlar işi bırakmaya meyilli oluyor. Bu durum personel kuruluşları için personel eğitim giderlerinin israfı anlamına geliyor. Bu da kritik ve uzun süreli istihdam problemlerine ve yüksek personel eğitim giderlerine yol açıyor. Aynı zamanda iş ve servis üretiminde azalmaya sebep oluyor. Gençler için ise işsizliğe ve işsizlikten kaynaklanan sosyal dışlanmaya neden oluyor. Özetle düşük istihdam oranları ve düşük kaliteli insan gücü Türkiye‘nin bilgi ekonomisine geçişini ve rekabetini olumsuz etkiliyor.

Bu projenin temel amacı gençlerin uzun süreli istihdam edilebilirlik becerilerini belirlemek, eğitim stratejilerini oluşturmak ve gençlik eğitmenleri için bir eğitim metodolojisi geliştirmek. TURKONED başvuran organizasyon. Diğer partnerler ISEM, GLOBEST, JATURKEY, IED, ITPIO, MC 2020, TDM 2000. Proje kapsamında iki farklı anket uygulanacak. Birincisi işverenlerin yeni işe alınanlardan olan beklentilerini belirlemek amacıyla işverenler için. Her partner anketi 15 kuruluşta uygulayacaktır. İkincisi ise işe alınanlar için, istihdam sürecinden önce hangi özelliklere sahip olduklarını görmek için. SEDEFED bu projede iletişim ve duyuru desteği gerçekleştirmiştir. Tüm partnerler bu iki anketi ülkelerinde uygulayacak. Sonuçlar hem yerel alanda hem partner ülkeler içinde değerlendirilecektir. Bu anketlerin yerel ve uluslararası analiz raporları olacaktır.

Proje hakkında: http://worthproject.org/tt/

YEP Gençlik Projesi

YEP! Youth Enterprises and Public sector for a sustainable society ismiyle tamamlanan projede genç girişimciler ile özel sektör arasındaki etkileşim alanlarının artırılmasına gayret edilmiştir. Bu proje başlığı Erasmus+ Programı’nın 2. Aksiyonu altında gerçekleştirilmiş, İtalya, Yunanistan, Slovakya ve Türkiye’de 1000 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gençleri sürdürülebilir kalkınma, kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik hakkında kapasiye sahibi olmaya yönlendiren bu projede SEDEFED, gençlerin yönlendirilmesi, proje faaliyetlerinin duyuru ve iletişimi noktasında destek faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Proje hakkında bilgi için: http://www.yepproject.org/?page_id=14