VİZYON & MİSYON

Misyonumuz

Sektörel derneklerin ulusal temsilcisi olarak rekabet gücünün sürdürülebilirliğine  hizmet etmek, ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak, başta AB olmak üzere uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesini desteklemektir.

Vizyonumuz

Temsil ettiğimiz sektörlerin ve ilgili kuruluşların güçlenmesine katkıda bulunarak  dünyanın önde gelen sektörel dernek temsilcilerinden biri olmak.

Değerlerimiz

Gönüllü Temsil: Tüm üyelerimiz, yönetim kurulumuz,  komite ve kurullarımız SEDEFED misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesine  katkıda bulunmak amacı ile gönüllü olarak çalışmayı vazife bilir ve yüksek bir motivasyon ile bu amaca hizmet eder.

Şeffaflık: Katılımcı bir süreç ile belirlenen SEDEFED misyon, vizyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yürütülen tüm faaliyetlerde  izlenebilirlik ve hesap verebilirlik  temel ilke olup, kurum kültürünün bir parçası olarak görülür. Kararların ve kuralların herkes tarafından öğrenilebilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin hiç bir gizlilik olmadan gerçekleştirilmesine önem verilir. 

Üye Memnuniyetinin Sağlanması: Üye dernekler için var olan Federasyonumuz, federasyonda yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili bilinçlendirilmesi, üyelerin temsil ettikleri derneklerin genel sorunlarının çözümünde yardımcı olunmasını görev bilir.

Uluslararası Entegrasyon: Benzer uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri, ortaklaşa projeler yürütülmesi, bilgi ve deneyim değişikliği ile ülkemizdeki temsili uluslararası düzeye de taşır, uluslararası deneyimlerimizi üyelerimiz ile paylaşırız. 

Sektörel Temsil: Misyonumuzdan hareketle sektörlerin ülke düzeyinde ve bölgesel boyutta bağımsız temsilcisi olmak, sektörleri temsil eden derneklerin ve üyelerinin güçlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek   temel amaçlarımızdan birisidir.