BAŞKAN’DAN

Emine Erdem

Değerli üyelerimiz,


Ülkemizin Avrupa Birliği ile uyum süreci döneminde ihtiyaç hissedilerek 17 yıl önce kurulan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 37 derneğin oluşturduğu Sektörel Dernekler Federasyonu iş dünyamız için önemli bir güç birliği ve çeşitliliği oluşturmaktadır.

Sektörlerimizin, üye derneklerimizin ve ekonominin çarkları olan kuruluşlarımızın yarattığı değerle, toplumumuza ve insanımıza katkısını fazlasıyla önemsiyoruz. Ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla sağladığımız işbirliği ile üyelerimizin teknik ve ticari gelişimine katkı sağlıyoruz.

Üye derneklerimiz iş dünyamızda 7000 civarı kurumu ve çok sayıda iş insanını temsil etmektedir. Birbirinden çok farklı alanda faaliyet gösteren derneklerimiz, SEDEFED’e güç vermekte ve ülkemize katkımızı artırmaktadır. SEDEFED’in en büyük gücü bağlı bulunduğu konfederasyonumuz TÜRKONFED, kurucu üyemiz TÜSİAD ve diğer üye derneklerimizdir.

Ülkemiz ve bölgemiz büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Dünyada küresel rekabetçilik ve bölgesel kalkınmada sistem değişmekte ve alışılagelmiş büyüme modelleri geçerliliğini yitirmektedir. Teknolojinin sağladığı avantajla ülkelerin, dijitalleşme ve endüstri 4.0’a uyumlu özgün uygulamaları gündeme geliyor.

Artık rekabetçilik ve kalkınma liginde, ülkelerin yanı sıra kentler, coğrafi bölgeler, sektörler ve şirketler; ülkelerinin rekabetçilik ve marka gücünü artırmak için kıyasıya mücadele içindeler. Diğer yandan, enflasyon, büyüme, sanayi üretimi, ticaret ve güven endeksi gibi ekonominin nabzını ölçen veriler, Türkiye’nin 2019 yılını geride bırakırken yeniden bir büyüme dönemine girebileceğini işaret ediyor.

Bu dönemi tetikleyecek en önemli faktörler dijitalleşme, otomasyon ve endüstri 4.0 olarak öne çıkmaktadır. Bu faktörler yakın gelecekteki sanayi politikalarını ve özel sektör reformlarını bugünden şekillendirmektedir. Bu politikalar doğrultusunda Türkiye’de sektörlerin büyümesi, ancak inovasyonla, doğru yatırımlarla ve veri temelli yaklaşımlarla mümkün olacaktır.

Ekonomimizin, teknoloji odağında değişen pazar koşullarında yükselmesi; öngörülebilir bir iş ortamı oluşturmaktan, istikrarlı ve dengeli makro politikalardan ve etkin bir tedarik zincirinden geçmektedir.

2019 yılı ülkemiz için güçlü bir toparlanmayı işaret ederken SEDEFED için de hızlı bir büyümenin önünü açmıştır. Bu noktada desteklerini bizden esirgemeyen tüm üye ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor 2021 yılında da yakaladığımız bu ivmenin devamını temenni ediyorum.

Saygılarımla.