SEKTÖREL DERNEKLER FEDERASYONU VERGİ e- BÜLTENİ | 05.08.2019

 Bu emaili online görüntülemek için tıklayınız.

Vergi e-bülteninin bu sayısında öne çıkanlar:

picture

Yeni Torba Kanun’un Vergi Düzenlemeleri

17 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la; Varlık Barışı uygulaması yeniden getirilmişElektrik motorlu araç üretimini desteklemek üzere indirimli kurumlar vergisi oranı teşviki kapsamında hak kazanılan yatırıma katkı tutarını,ödenen özel tüketim vergisinin nakden veya mahsuben mükellefe ödenmesi suretiyle kullandırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiş,  DEVAMI:

picture

7183 Sayılı Yasa ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kuruldu

11.07.2019 tarihli Resmi Gazatede yayınlanan 7183 sayılı yasa ile, Turkiye’nin turizm potansiyelini artırmak ve tanıtmak amacıyla Ajans kurulmuştur. Yönetiminde kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı ajansın harcamalarını karşılamak için sektörün “Turizm Payı” adı altında bir ödeme yapması gerekecektir. Bu ödemeler 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ajansın amacı: Kanunun 1’inci maddesine... DEVAMI:

picture

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulamasına Erteleme

27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğde yapılan düzenlemeyle, bazı iller dışında, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başlaması öngörülen, “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi uygulamasının başlama tarihi, 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir. 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan... DEVAMI:

picture

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararda Değişiklik

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş; maddenin mevcut üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilerek dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir... DEVAMI: 

 

Abonelikten çıkmak için, buraya tıklayınız.